فوریه 4, 2018
ویدئو افزایش توانمندی های فردی

سلسله جلسات شناسایی و افزایش توانمندی های فردی

ژانویه 13, 2018
ویدئو کلیپ سینما کسب و کار

ویدئو کلیپ هفتمین سینما کسب وکار

ژانویه 9, 2018
رقابت چالشی بازی تیمی

سری رقابت های چالش برانگیز بازی تیمی

دسامبر 30, 2017
ویدئو کمپ خلق مدل شغلی

ویدئو کلیپ کمپ خلق مدل شغلی _ آذر 96

ژانویه 17, 2017
ویدئو پازل کسب و کار

کجای پازل کسب وکارتان قرار گرفته اید؟(2)

ژانویه 17, 2017
ویدئو لزوم داشتن منتور در مسیر شغلی

لزوم داشتن منتور در مسیر شغلی

ژانویه 17, 2017
ویدئو همایش جابز 21

سری جدید همایش جابز21

ژانویه 17, 2017
ویدیو مدل 7 مرحله ای دستیابی به هدف

مدل 7مرحله ای دستیابی به هدف

ژانویه 17, 2017
ویدئو چشم انداز زندگی به ریز اهداف

لزوم جزئی کردن چشم انداز زندگی به ریز اهداف