مستند مدرسه کسب و کار دانش آموزی 97

در مدرسه تابستانه کسب و کار دانش آموزی سال 97 چه گذشت؟؟
مدرسه بین المللی کسب و کارفردوسی در سال 97 چهارمین دوره خود را برگزار نمود.
محتوا آموزشی در سه فصل:
1. من سخنور که به صورت آموزشی و کارگاهی شامل کارتیمی ، فن بیان و سخنوری
2.فصل دوم من شگفت انگیز 1 شامل توسعه فردی (دستیابی به اهداف) و خلاقیت و حل مسئله
3.فصل سوم من شگفت انگیز 2 شامل کسب و کار ، ایده پروری و سواد اقتصادی برگزار گردید.

دیدگاه ها بسته شده است