اصول کار تیمی (بخش آخر)

اصول کار تیمی بخش سوم

اصول کار تیمی : برای موفقیت هر تیم اصولی وجود دارد. اگر اعضای تیم این اصول را مبنای کار خود قرار دهند، می‌توانند صرف‌نظر از میزان استعدادشان، اعضای مؤثرتری باشند. در دو بخش قبل به معرفی 12 اصل از 17 اصل موفقیت پرداختیم.در این بخش به معرفی 5 اصل آخر از اصول کار تیمی میپردازیم :

برای ایجاد یک تیم نیاز به بیش از یک نفر داریم. هر تیم و گروهی که تشکیل می شوند قاعدتا باید با یک هدف مشترک که از پیش تعیین شده است، باشد. موفق شدن یک تیم باید مستلزم شرایط و اصولی است که در ابتدای ایجاد آن بر اساس آن توافق شده است، باشد.

البته که کار گروهی بسیار بزرگ تر  و گسترده تر از کار تیمی است و حواشی مربوط به آن، فقط بخش کوچکی در مورد موضوع علم شناخت گروه و رفتارهای آن مرتبط با آن است.

۱-رابطه‌مندی:

تیم به وجود اعضایی نیاز دارد که توانایی برقراری ارتباط را داشته باشند و گوشه‌گیر و منزوی نباشند.

۲- اصلاح و بهبود خود:

اعضای یک تیم موفق همواره به فکر این هستند که خود و مهارت‌هایشان را اصلاح کرده و بهبود دهند. آن‌ها برای توسعه فردی خودشان فکر می‌کنند، برنامه پیشرفت دارند، در هرلحظه و زمان آماده هستند و آن‌‌چه تاکنون یاد گرفته‌اند را به کار می‌گیرند.

۳- ازخودگذشتگی:

اعضای تیم نسبت به یکدیگر بخشنده بوده، ‌اهل سیاست‌بازی نیستند، به تیم وفادارند و به وابستگی متقابل بیش از استقلال اهمیت می‌دهند.

۴- راه‌حل‌گرا بودن:

اعضای یک تیم موفق مشکل‌گشایند و اگر با مشکلی مواجه شوند به پیدا کردن راه‌حل آن فکر می‌کنند. این افراد تحول‌آفرین هستند و تیمی که چنین اعضایی داشته باشد موفق است.

۵- پیگیری:

اعضای یک تیم موفق برای رسیدن به هدف، پایداری و سماجت دارند. همه توان خود را به کار می‌گیرند، به شانس و بخت و تقدیر متکی نیستند و در شرایط دشوار، دست از کار نمی‌کشند.

دیدگاه ها بسته شده است