خلاصه اصول تدریس موفق و موثر در گروه های کوچک

اصول تدریس موفق

در دنیای امروز، یکی از مهم ترین عوامل برای موفقیت و یادگیری خوب و تاثیرگذار، شیوه آموزش مناسب است. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله یک خلاصه اصول تدریس موفق و موثر در گروه های کوچک را برای شما تشریح کنیم.

خلاصه اصول تدریس موثر برای گروه کوچک:

– اهداف یادگیری مشخص

– مشارکت فعالانه

– محیطی پذیرا و خالی از تهدید

– فضای همکاری به جای رقابتی

– توزیع برابر مسئولیت های رهبری

– تجربه مفرح گروهی

– پوشش محتوای دوره

– ارزیابی به عنوان بخش لازم روند یادگیری

– حضور منظم دانش آموزان

– آمادگی دانش آموزان پیش از هر جلسه

اصول تدریس یکی از مهم ترین و اولیه ترین مواردی است که باید در یادگیری و آموزش به آن توجه کرد.

قبل از گارگاه:

  1. اهداف خود را تعیین کنید. می خواهید به چه چیزی دست یابید؟ اهداف آموزشی در این جلسه چیست؟ پاسخ این سوالات، روش تدریس مورد استفاده، ترتیب فعالیت های آموزشی و استراتژی مناسب برای ارزیابی را مشخص می کند.
  2. روش تدریس خود را تعیین کنید. هنگامی که شما اهداف آموزشی کارگاه را تعیین کردید، به بهترین روش تدریس برای رسیدن به این اهداف فکر کنید. محتوا و قالب نهایی کارگاه تحت تأثیر موضوع، اهداف آموزشی و سابقه یادگیرندگان در رابطه با موضوع می باشد.
  3. انعطاف پذیر باشید. برنامه ریزی بسیار مهم است، اما این نیز حائز اهمیت است که برای زمان هایی که برخی چیزها منطبق بر نقشه جلو نمی روند هم جایگزین هایی داشته باشید.

در کارگاه:

  1. یک محیط آرام برای یادگیری فراهم کنید. اگر این اولین کلاس شما است، خود را معرفی کنید و بگذارید کلاس هم با هم آشنا شوند. آماده شنیدن سوالات و پیشنهادات باشید.
  2. اهداف خود برای کارگاه را بیان کنید. به کلاس توضیح دهید که در وقت موجود می خواهید به چه چیزهایی برسید. بیان کنید که چه چیزهایی از آنها انتظار دارید و هدف هر فعالیت چیست. یک برنامه برای محک زدن آنها فراهم کنید تا به آن برسند. از وضعیت کلاس بازخورد بگیرید و آماده انجام تغییرات برای برطرف کردن نیاز دانشجویان خود باشید.
  3. آنها را به مشارکت فعال تشویق کنید و اجازه کسب مهارت حل مسأله را به آنها بدهید. گروه را در همه فازهای کارگاه مشارکت دهید. آنها را دعوت به سوال کردن و بحث گروهی کنید. آنها را تشویق کنید تا از هم یاد بگیرند. اگر مسأله ای مطرح شد، به کلاس اجازه دهید تا راه حل پیشنهادی خود را بیان کنند.
  4. اطلاعات مناسب و کاربردی ارائه دهید. اگرچه مشارکت فعال برای یک کارگاه موفق الزامی است، اما دانشجویان باید حس کنند که چیزی یاد گرفته اند. کلاس را با یک سخنرانی کوتاه که میزان فعالیت، اطلاعات لازم و یک زمینه مشترک را برای دانشجویان شرح می دهد آغاز کنید.
  5. فعالیت ها و استایل خود را تغییر دهید. کارگاه ها را با یک سیر ثابت جلو ببرید تا توجه شرکت کنندگان را جلب کند، ولی این امکان را به گروه بدهید که این سیر را کمی سریعتر یا آهسته تر پیش بروند.
  6. کارگاه خود را خلاصه کنید و از کلاس بازخورد بگیرید. در پایان، کمی وقت بگذارید تا اهداف آموزشی و آنچه امید داشتید به آن برسید را دوباره بیان کنید و نکات مهم و هدف هر فعالیت را مجددا بازگو کنید. از دانشجویان بخواهید آنچه در کارگاه یاد گرفته اند را خلاصه کنند و بپرسید که آیا روش تدریس را مناسب دیده اند یا نه.

دیدگاه ها بسته شده است