دفتر شماره 1


مشهد، بلوار سیدرضی، بین سیدرضی 7 و 9، پلاک 35، ساختمان آتیسا، طبقه دوم


شماره تماس:05136019367
پست الکترونیک: ferdowsiacademy@gmail.com

دفتر شماره 2


مشهد - دانشگاه فردوسی مرکز رشد فناوری شماره یک


شماره تماس:95 73 83 38 051
پست الکترونیک: ferdowsiacademy@gmail.com

در شبکه های اجتماعی ما را دنبال کنید