می 29, 2018
کاشف فرزند خود باشیم

کاشف فرزند خود باشیم

فوریه 4, 2018
ویدئو افزایش توانمندی های فردی

سلسله جلسات شناسایی و افزایش توانمندی های فردی

فوریه 3, 2018
ویدئو کوچینگ

بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی چگونه محقق شود؟

در ین ویدئو همراه مهندس یاسر متحدین مدرس و کوچ حرفه ای ، موسس مرکز کوچینگ ایران خواهیم بود با معرفی موضوع کوچینگ و تاثیر آن در بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی: تمام قهرمانان مربی دارند! کوچینگ علمی است که توسط افراد موفق در دنیا در حال استفاده است […]
ژانویه 16, 2018
سومین دوره مسابقه سخنوری

سومین دوره مسابقه سخنوری رسا قسمت سوم

ژانویه 16, 2018
ویدئو کارآفرینی

آیا همه باید کارآفرین شوند؟ بخش چهارم

ژانویه 14, 2018
مسابقه رسا

سومین دوره سخنوری رسا قسمت دوم