فوریه 3, 2018
ویدئو کوچینگ

بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی چگونه محقق شود؟

در ین ویدئو همراه مهندس یاسر متحدین مدرس و کوچ حرفه ای ، موسس مرکز کوچینگ ایران خواهیم بود با معرفی موضوع کوچینگ و تاثیر آن در بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی: تمام قهرمانان مربی دارند! کوچینگ علمی است که توسط افراد موفق در دنیا در حال استفاده است […]
ژانویه 16, 2018
ویدئو کارآفرینی

آیا همه باید کارآفرین شوند؟ بخش چهارم

ژانویه 14, 2018
ویدئو آیا همه باید کارآفرین شوند3

آیا همه باید کارآفرین شوند؟ بخش سوم

ژانویه 13, 2018
ویدئو آیا همه باید کارآفرین شوند3

آیا همه باید کارآفرین شوند؟ بخش دوم

ژانویه 13, 2018
آیا همه کارآفرین شوند1

آیا همه باید کارآفرین شوند؟ بخش اول

دسامبر 23, 2017
ویدئو مستند مدرسه کسب و کار

ویدئو مستند مدرسه کسب و کار دانشجویی فردوسی