مشاوره راه اندازی کسب و کار

مشاوره انتخاب مسیر شغلی

مشاوره تحصیلی پژوهشی

مشاوره دانش آموزی

هدف مجموعه جهت دادن دانش‌آموزان به سمت مسیری است که در آن بتوانند ذهن خود را جهت رسم آینده‌ای موفق‌تر منسجم کنند. برای این منظور دانش آموزان باید بدانند مسیر دست‌یابی به منابع اقتصادی ناشی از کارآفرینی و تسخیر عرصه‌های نو ارزش تلقی می‌شود. چنین طرز تلقی از دنیای پیرامون، ذهن آن‌ها را دگرگون کرده و آن‌ها را به سمت خلق ایده‌های نو سوق می دهد. مدرسه کسب و کار فردوسی سعی دارد دانش آموزان را به سمت مسیری هدایت کند که در آن بتوانند به درک کافی از خود، علایق و مهارت هایشان برسند و ذهن خود را در جهت انتخاب آینده‌ای موفق‌تر منسجم کنند. در یک کلام با کمک اساتید و مربیان این حوزه به یک "تحول عمیق" در خود دست بزنند.

دکتر ساناز استکانی


مهندس هادی صائبی


دکتر سیاوش هنری


مهندس رضا رضایی


دکتر رضا صمدی


فرم درخواست مشاوره

لطفا فرم را با دقت پر نمایید جهت هماهنگی ساعت با شما تماس گرفته خواهد شد