برگزاری کمپ دوم مدرسه کسب و کار دانشجویی فردوسی

کمپ دوم مدرسه کسب و کار دانشجویی فردوسی با عنوان خلق مدل کسب و کار پس از اتمام کمپ اول در تاریخ 11 مرداد به مدت 4 هفته برگزار شد.
عناوین کارگاه ­های این دوره، تولد یک کارآفرین، ایده پروری، تدوین ارزش پیشنهادی، تدوین بوم مدل کسب و کار، تدوین BP و جذب سرمایه­ گذار بوده است.
مانند کمپ اول در این کمپ هم سخنرانی انگیزشی برای مخاطبین در نظر گرفته شده بود

دیدگاه ها بسته شده است