ایده عالی مستدام

رویداد ایده عالی مستدام

رئوس مطالب

  • راه و روش رسیدن به ایده
  • 7 شاخص کلیدی ایده
  • راه و روش توسعه ایده
  • راه و روش فروش ایده
  • بررسی 10 ایده ی برتر 2015

با هدف آشنایی با روش هایی برای ایده یابی، ایده گزینی و ایده فروشی

دیدگاه ها بسته شده است