الفبای ارائه موفق

رویداد الفبای ارائه موفق

رئوس مطالب

  • چگونه مطالب خام را برای ارائه پخته کنیم؟
  • طراحی اسلایدهای تاثیرگذار
  • 3 مهارت اصلی از مهارت های فن بیان و سخنوری
  • نحوه پاسخگویی به سوالات
  • راههای کنترل استرس در هنگام سخنرانی

با هدف افزایش مهارت های مرتبط با ارتباط اثر بخش

دیدگاه ها بسته شده است