آبان ۱۸, ۱۳۹۵
اختتامیه مدرسه 95

آیین اختتامیه مدرسه کسب و کار فردوسی تابستان ۹۵

۰.۰ ۰۰
شهریور ۲۵, ۱۳۹۵
فصل دوم مدرسه کسب و کار 95

فصل دوم- مدرسه کسب و کار فردوسی دوره تابستان ۹۵

۰.۰ ۰۰
مرداد ۲۵, ۱۳۹۵
فصل اول مدرسه کسب و کار 95

فصل اول مدرسه کسب و کار فردوسی (خلق مدل شغلی)

۰.۰ ۰۰
مرداد ۲۰, ۱۳۹۵
فصل اول مدرسه کسب و کار فردوسی 95

فصل اول- مدرسه کسب و کار فردوسی دوره تابستان ۹۵

۰.۰ ۰۰
خرداد ۲, ۱۳۹۵
مکتوب کردن چشم انداز ها

تیزر مدرسه کسب و کار فردوسی- برش دانشجویی

۰.۰ ۰۰
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵
آنچه در مدرسه کسب و کار فردوسی میگذرد

در مدرسه کسب و کار فردوسی چه می گذرد؟

۰.۰ ۰۰
فروردین ۱۵, ۱۳۹۵
چرا مدرسه کسب و کار فردوسی

چرا مدرسه کسب و کار؟ (دانشجویی)

۰.۰ ۰۰
اسفند ۲, ۱۳۹۴
آنچه باید فراتر از دانشگاه بیاموزیم

UNI+ | آنچه فراتر از دانشگاه باید بیاموزیم

۰.۰ ۰۰
بهمن ۱۷, ۱۳۹۴
بوم کسبو کار چیست

بوم کسب و کار چیست؟

۰.۰ ۰۰