آبان ۱۸, ۱۳۹۵
اختتامیه مدرسه 95

آیین اختتامیه مدرسه کسب و کار فردوسی تابستان ۹۵

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵
فصل دوم مدرسه کسب و کار 95

فصل دوم- مدرسه کسب و کار فردوسی دوره تابستان ۹۵

مرداد ۲۵, ۱۳۹۵
فصل اول مدرسه کسب و کار 95

فصل اول مدرسه کسب و کار فردوسی (خلق مدل شغلی)

مرداد ۲۰, ۱۳۹۵
فصل اول مدرسه کسب و کار فردوسی 95

فصل اول- مدرسه کسب و کار فردوسی دوره تابستان ۹۵

خرداد ۲, ۱۳۹۵
مکتوب کردن چشم انداز ها

تیزر مدرسه کسب و کار فردوسی- برش دانشجویی

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵
آنچه در مدرسه کسب و کار فردوسی میگذرد

در مدرسه کسب و کار فردوسی چه می گذرد؟

فروردین ۱۵, ۱۳۹۵
چرا مدرسه کسب و کار فردوسی

چرا مدرسه کسب و کار؟ (دانشجویی)

اسفند ۲, ۱۳۹۴
آنچه باید فراتر از دانشگاه بیاموزیم

UNI+ | آنچه فراتر از دانشگاه باید بیاموزیم

بهمن ۱۷, ۱۳۹۴
بوم کسبو کار چیست

بوم کسب و کار چیست؟