بهمن ۱۴, ۱۳۹۶
ویدئو کوچینگ

بهبود زندگی فردی و اجتماعی چگونه محقق شود؟

دی ۲۶, ۱۳۹۶
ویدئو کارآفرینی

آیا همه باید کارآفرین شوند؟ بخش چهارم

دی ۲۴, ۱۳۹۶
ویدئو آیا همه باید کارآفرین شوند3

آیا همه باید کارآفرین شوند؟ بخش سوم

دی ۲۳, ۱۳۹۶
ویدئو آیا همه باید کارآفرین شوند3

آیا همه باید کارآفرین شوند؟ بخش دوم

دی ۲۳, ۱۳۹۶
آیا همه کارآفرین شوند1

آیا همه باید کارآفرین شوند؟ بخش اول

دی ۲, ۱۳۹۶
ویدئو مستند مدرسه کسب و کار

ویدئو مستند مدرسه کسب و کار دانشجویی فردوسی

آذر ۲۰, ۱۳۹۶
کمپ 4 مدرسه دانشجویی 96

کمپ چهارم مدرسه کسب و کار دانشجویی فردوسی

آذر ۲۰, ۱۳۹۶
کمپ 3 مدرسه دانشجویی 96

کمپ سوم مدرسه کسب و کار دانشجویی فردوسی

آذر ۸, ۱۳۹۶
فصل 1 مدرسه دانشجویی 96

فصل اول مدرسه کسب و کار دانشجویی 96