مدرسه کسب و کار دانش آموزی

بهمن ۱۲, ۱۳۹۵
مسابقه سخنوری رسا کشوری

مسابقه سخنوری رسا قسمت 3

بهمن ۱۲, ۱۳۹۵
رسا

مسابقه سخنوری رسا قسمت دوم

بهمن ۱۲, ۱۳۹۵
مسابقات کشوری سخنوری

مسابقه سخنوری رسا قسمت اول

بهمن ۱۰, ۱۳۹۵
تیزر مرحله دوم رسا

تیزر دومین مرحله مسابقه سخنوری رسا

دی ۱۹, ۱۳۹۵
برنامه نقشه گنج

برنامه هیجان انگیز نقشه گنج

آذر ۹, ۱۳۹۵
اختتامیه مدرسه دانش آموزی

اختتامیه مدرسه دانش آموزی کسب و کار فردوسی 1395

مهر ۱۳, ۱۳۹۵
دوره دوم مدرسه دانش آموزی

دور دوم مدرسه دانش آموزی کسب و کار فردوسی

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۵
تیزر مدرسه کسب و کار فردوسی

مدرسه کسب و کار فردوسی – تیزر دانش آموزی

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۵
اولین مدرسه کسب و کار فردوسی

فتوکلیپ اولین دوره مدرسه کسب و کار فردوسی (دانش آموزی)