دی ۲۳, ۱۳۹۷

گزارش تصویری برگزاری فصل دوم مدرسه کسب و کار فردوسی 97

دی ۲۳, ۱۳۹۷

گزارش تصویری برگزاری فصل اول مدرسه کسب و کار فردوسی 97

دی ۲۳, ۱۳۹۷

نوع ارائه در سخنوری _ قسمت چهارم

دی ۲۳, ۱۳۹۷

نوع ارائه در سخنوری _ قسمت سوم

دی ۲۳, ۱۳۹۷

نوع ارائه در سخنوری در جمع _ قسمت دوم

در دومین ویدئو از دوره سخنوری همراه مهندس بهشتی خواهیم بود با موضوع تاثیر نوع ارائه بر سخنوری در جمع و تاثیر گذاری افراد. استایل داشته باشید: همیشه تمیز و مرتب و اصلاح کرده باشید. اگه میخواهید یک سخنور خوب باشید در هرزمینه ای که فعالیت میکنید محتواتون پذیرفته شده […]
دی ۲۳, ۱۳۹۷

نوع ارائه در سخنوری _ قسمت اول

دی ۲۰, ۱۳۹۷

محتوا در سخنوری _ قسمت ششم

دی ۲۰, ۱۳۹۷

محتوا در سخنوری _ قسمت پنجم

دی ۲۰, ۱۳۹۷

محتوا در سخنوری _ قسمت چهارم