مدرسه کسب و کار دانش آموزی

خرداد ۸, ۱۳۹۷
کاشف فرزند خود باشیم

کاشف فرزند خود باشیم

دی ۲۶, ۱۳۹۶
سومین دوره مسابقه سخنوری

سومین دوره مسابقه سخنوری رسا قسمت سوم

دی ۲۴, ۱۳۹۶
مسابقه رسا

سومین دوره سخنوری رسا قسمت دوم

دی ۲۴, ۱۳۹۶
مسابقه کشوری رسا

سومین دوره سخنوری رسا

آذر ۵, ۱۳۹۶
مستند مدرسه دانش آموزی 96

مستند مدرسه کسب و کار فردوسی سال 96

مرداد ۱۹, ۱۳۹۶
رویداد خانوادگی موشک آبی

رویداد خانوادگی موشک آبی

مرداد ۱۹, ۱۳۹۶
المپیک تابستانه مدرسه کسب و کار فردوسی

المپیک تابستانه مدرسه کسب و کار فردوسی

اسفند ۳, ۱۳۹۵
بازدید از غرفه مدارس کسب و کار

بازدید از غرفه های مدارس کسب و کار در دبی

بهمن ۲۱, ۱۳۹۵
مسابقه سخنوری

مروری بر دومین دوره مسابقه سخنوری رسا-آبان 95