آکادمی TV

دی ۲۳, ۱۳۹۶
ویدئو آیا همه باید کارآفرین شوند3

آیا همه باید کارآفرین شوند؟ بخش دوم

دی ۲۳, ۱۳۹۶
آیا همه کارآفرین شوند1

آیا همه باید کارآفرین شوند؟ بخش اول

دی ۱۹, ۱۳۹۶
رقابت چالشی بازی تیمی

سری رقابت های چالش برانگیز بازی تیمی

دی ۹, ۱۳۹۶
ویدئو کمپ خلق مدل شغلی

ویدئو کلیپ کمپ خلق مدل شغلی _ آذر 96

دی ۲, ۱۳۹۶
ویدئو مستند مدرسه کسب و کار

ویدئو مستند مدرسه کسب و کار دانشجویی فردوسی

آذر ۲۰, ۱۳۹۶
کمپ 4 مدرسه دانشجویی 96

کمپ چهارم مدرسه کسب و کار دانشجویی فردوسی

آذر ۲۰, ۱۳۹۶
کمپ 3 مدرسه دانشجویی 96

کمپ سوم مدرسه کسب و کار دانشجویی فردوسی

آذر ۸, ۱۳۹۶
فصل 1 مدرسه دانشجویی 96

فصل اول مدرسه کسب و کار دانشجویی 96

آذر ۵, ۱۳۹۶
مستند مدرسه دانش آموزی 96

مستند مدرسه کسب و کار فردوسی سال 96