الفبای ارائه موفق

استاد: مهندس مصطفی مکارم

رئوس مطالب :

  • شناسایی توانایی و ویژگی های خود (جدول علاقه و مهارت)

  • درخت برنامه ریزی فردی

  • طراحی مدل توسعه فردی

نمایندگان آکادمی

نمایندگان اکادمی

با ما در ارتباط باشید

آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی با خدماتی متفاوت در خدمت شما عزیزان است.

  • تلفن: 38837395 - 051
  • ایمیل: info[at]ferdowsiacademy[dot]ir
  • فکس: 38837395 - 051
بالا