-->

محمد جواد اکبری

  • کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

  • معاونت فنی آکادمی

  • کارشناس حوزه مشاوره و منتورینگ آموزشی

  • عضو فنی تیم طراحی خودرو آپادانا و بارثاوا - کارشناس فنی واحد تحقیق و توسعه شرکت حرکت گستر پردیس

نمایندگان آکادمی

نمایندگان اکادمی

با ما در ارتباط باشید

آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی با خدماتی متفاوت در خدمت شما عزیزان است.

  • تلفن: 38837395 - 051
  • ایمیل: info[at]ferdowsiacademy[dot]ir
  • فکس: 38837395 - 051
بالا