-->

رضا صمدی

  • دکتری حرفه ای پزشکی

  • مدرس حوزه روش تحقیق، تدریس و پژوهش

  • کارشناس فرهنگی حوزه ارتباط اثر بخش

نمایندگان آکادمی

نمایندگان اکادمی

با ما در ارتباط باشید

آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی با خدماتی متفاوت در خدمت شما عزیزان است.

  • تلفن: 38837395 - 051
  • ایمیل: info[at]ferdowsiacademy[dot]ir
  • فکس: 38837395 - 051
بالا