-->

مسعود گوهری منش

  • دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

  •  مدرس دانشگاه

  •  مدرس حوزه روش تحقیق و پژوهش

  •  نگارنده اولین کتاب مجازی روش تحقیق

نمایندگان آکادمی

نمایندگان اکادمی

با ما در ارتباط باشید

آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی با خدماتی متفاوت در خدمت شما عزیزان است.

  • تلفن: 38837395 - 051
  • ایمیل: info[at]ferdowsiacademy[dot]ir
  • فکس: 38837395 - 051
بالا