رویداد ها

تیر ۱۲, ۱۳۹۷
رویداد ارائه یک ایده یا ایده یک ارائه

ارائه یک ایده یا ایده یک ارائه

تیر ۱۲, ۱۳۹۷
پازل کارآفرینی

پازل کارآفرینی

تیر ۱۲, ۱۳۹۷
اسنک شغلی

اسنک شغلی

تیر ۱۲, ۱۳۹۷
رویداد شغل مناسب شما

شغل مناسب شما

تیر ۱۲, ۱۳۹۷
کارگاه مهارت های ارائه آکادمیک

کارگاه مهارت های ارائه آکادمیک

تیر ۱۲, ۱۳۹۷
کارگاه مهارت نگارش مقالات علمی

کارگاه مهارت نگارش مقالات علمی