دی ۲۹, ۱۳۹۴

عوامل موثر در خلاقیت و نوآوری سازمان ها

۱.۵ / ۵ ( ۲ votes ) خلاقیت و نوآوری ارزشمندترین هدیه سرمایه های انسانی به یک سازمان می باشد و سازمان های موفق در جهت بهره مندی حداکثری از این هدیه ارزشمند تلاش می کنند. در سازمان ها، عوامل موثر در نوآوری و خلاقیت به سه دسته متغیرهای ساختاری، انسانی و فرهنگی دسته بندی […]