مهر ۱۳, ۱۳۹۴

جلسه هم اندیشی با مدیران مدارس پیرامون برنامه های آینده آکادمی در حوزه دانش آموزی

پیرو هماهنگی های انجام شده و دعوت صورت گرفته از حدود 25 نفر از مدیران محترم مدارس برتر مشهد، جلسه هم اندیشی با محوریت ” برنامه های آینده آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی در حوزه دانش آموزی” رأس ساعت 16 روز چهارشنبه 8 مهرماه در محل اتاق جلسات مرکز رشد […]
مهر ۵, ۱۳۹۴

اجرای اولین دوره مدرسه تابستانه کسب و کار فردوسی

اولین دوره طرح آموزشی مدرسه کسب و کار فردوسی از تاریخ 22 مرداد ماه در محل مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد آغاز به کار کرد. مدرسه کسب و کار فردوسی با هدف تقویت مهارت های حوزه کسب و کار، کارآفرینی، خلاقیت، ارتباط موثر، کارتیمی و حل مسئله در مخاطبین […]
شهریور ۳۰, ۱۳۹۴
اولین دوره مدرسه کسب و کار فردوسی

اولین دوره مدرسه کسب و کار فردوسی

شهریور ۲۱, ۱۳۹۴
بازدید در مدرسه کسب و کار فردوسی

فتو کلیپ بازدیدها – اولین دوره مدرسه کسب و کار فردوسی

شهریور ۱۸, ۱۳۹۴

جلسه مشترک با نماینده مرکز رشد و نماینده کنسولی کشور پاکستان

در جلسه مشترک با حضور مسئولین مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد و نماینده مرکز رشد و نماینده کنسولی کشور پاکستان خدمات آکادمی جهت ارائه در کشور پاکستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
شهریور ۱۷, ۱۳۹۴
هفته اول مدرسه کسب و کار

هفته اول- مدرسه کسب و کار فردوسی