فروردین ۱۴, ۱۳۹۵
عوامل بازدارنده در پژوهش2

عوامل بازدارنده در پژوهش(2)|خجالت

فروردین ۱۴, ۱۳۹۵
عوامل بازدارنده در پژوهش1

عوامل بازدارنده در پژوهش(1)

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴
شکرگزار نعمت هایمان باشیم

شکرگزار نعمتهایمان باشیم

اسفند ۲۶, ۱۳۹۴

خلاصه اصول تدریس موفق و موثر در گروه های کوچک

خلاصه اصول تدریس موثر برای گروه کوچک: –         اهداف یادگیری مشخص –         مشارکت فعالانه –         محیطی پذیرا و خالی از تهدید –         فضای همکاری به جای رقابتی –         توزیع برابر مسئولیت های رهبری –         تجربه مفرح گروهی –         پوشش محتوای دوره –         ارزیابی به عنوان بخش لازم روند یادگیری –         […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۴
هزینه تولید یک شغل در ایران

هزینه تولید یک شغل در ایران

اسفند ۲۴, ۱۳۹۴
اجرا یک ایده تجاری خوب

اجرای یک ایده تجاری خوب