آکادمی کسب و کار فردوسی

فروردین ۲۴, ۱۳۹۵

راز رسیدن به محبوبیت

راز رسیدن به محبوبیت چیست؟  بی‎تردید یکی از نیازهای حیاتی انسان مورد محبت قرار گرفتن و دوست داشته شدن است. همه‎ی ما دوست داریم محبوب قلب‎ها باشیم و بعضاً برای رسیدن به این خواسته تلاش‎های فراوانی نیز می‎کنیم. اما گاهی ثمره‎ی این تلاش‎ها آنقدر که باید و شاید تأثیر شگرفی […]
فروردین ۲۳, ۱۳۹۵
ویدئو نگاه متفاوت به زندگی

نگاه متفاوت به زندگی

فروردین ۲۳, ۱۳۹۵
عوامل بازدارنده در پژوهش8

عوامل بازدارنده در پژوهش(8)| نداشتن مدل مطالعه

فروردین ۲۳, ۱۳۹۵
عوامل بازدارنده در پژوهش7

عوامل بازدارنده در پژوهش(7)| زمان مطالعه

فروردین ۲۳, ۱۳۹۵
عوامل بازدارنده در پژوهش5

عوامل بازدارنده در پژوهش(5)| نداشتن مطالعه

فروردین ۲۳, ۱۳۹۵
عوامل بازدارنده در پژوهش4

عوامل بازدارنده در پژوهش(4)| حسادت