اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵

سلسله همایشهای کسب و کار حسابی

نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد و شتابدهنده کسب و کار فردوسی (آکادمی نوآوری و کارآفرینی فردوسی) با هدف معرفی فرصت های شغلی موجود در رشته های مختلف اقدام به برگزاری سلسله همایش های کسب و کار حسابی در دانشکده مختلف دانشگاه فردوسی مشهد نمودند. در این همایش […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵
ویدئو عوامل تلاش های بی نتیجه

عوامل تلاش های بی نتیجه(3) -نداشتن دغدغه

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵
ویدئو عوامل تلاش های بی نتیجه2

عوامل تلاش های بی نتیجه(2) -نداشتن هدف

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۵

اولین دوره مسابقات دانش آموزی سخنوری

اولین دوره مسابقات دانش آموزی سخنوری توسط مدرسه کسب و کار فردوسی با مشارکت سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد، 5شنبه 9 اردیبهشت 1395 برگزار گردید. مهندس علی مهرکیش (مدیر مدرسه کسب و کار دانشگاه فردوسی) در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در تشریح ضرورت این رویداد دانش آموزی افزود، توجه […]
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۵
موفقیت در کار

هفت کار افراد موفق

ﻫﻔﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ سایت ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎﯾﯽ “ﻻ‌ﯾﻒ ﻫﺎﮎ” ﻫﻔﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺭﺍ ﺫﮐﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ‌ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﻨﺪ: 1. ﺍﺯ ﻣﺴﺆﻭﻟﯿﺖ ﻓﺮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﻨﺪ، ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﺭﺍ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 2. […]
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۵

ویژگی‌های یک مدیر فوق‌العاده

۱- ناخواسته تنش ایجاد کردن را متوقف کنید. وقتی از کارمندتان انتظار دارید مثل شما کارش را انجام دهد، به‌طور ناخواسته باعث ایجاد تنش در آنها می‌شوید؛ به جای این کار، کارمندان‌تان را تشویق کنید که خود واقعی شان باشند. فرصت‌ها همه جا هستند ولی فقط تعداد کمی از روسا […]