عوامل موثر در خلاقیت و نوآوری سازمان ها

خلاقیت و نوآوری ارزشمندترین هدیه سرمایه های انسانی به یک سازمان می باشد و سازمان های موفق در جهت بهره مندی حداکثری از این هدیه ارزشمند تلاش می کنند. در سازمان ها، عوامل موثر در نوآوری و خلاقیت به سه دسته متغیرهای ساختاری، انسانی و فرهنگی دسته بندی می شوند که تقویت و رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان مستلزم توجه و در نظر گرفتن تمامی متغیرهای فوق می باشد.
عوامل ساختاری از کارآمدترین منابع خلاقیت هستند، سازمان هایی که سطوح عمودی کمتری دارند و کارها رسمی و متمرکز نیست و انعطاف پذیری بیشتری در ساختار سازمانی وجود دارد، بیشتر از سازمان های با بروکراسی بالا، مستعد نوآوری و خلاقیت سازمانی هستند. سازمان هایی که تمرکز آنها بر کارهای گروهی است و ارتباطات بین واحدها بالا و بر مبنای نوآوری و خلاقیت باشد از رشد بیشتری در این زمینه بهره مند می گردند.

 

عوامل انسانی و فردی موثر در خلاقیت و نوآوری سازمانی شامل مواردی است که بر پایه رفتار سازمانی در هر مجموعه ای جریان دارد. نیروهای انسانی برای دستیابی به خلاقیت و نوآوری نیاز به آموزش و مهارت آموزی حین خدمت دارند که در برنامه توانمندسازیهر سازمان می بایست گنجانده شود و از طرف دیگر، عواملی از جمله رضایت شغلی
،امنیت شغلیو استرس شغلینقش پر رنگی را در این زمینه ایفا می کنند.

 

عامل بعدی بسیار موثر در خلاقیت و نوآوری سازمانی، فرهنگ می باشد. هر کدام از کارکنان یک سازمان متاثر از دو مقوله فرهنگی، به نام فرهنگ کلان (فرهنگ ملیتی، قومی و عقیدتی) و فرهنگ خرد (فرهنگ سازمانی) می باشند. در تصمیم گیری های مدیریت منابع انسانی پیرامون خلاقیت و نوآوری لازم است ابتدا شناختی جامع و کامل نسبت به فرهنگ کلان نیروهای انسانی به دست آید و سپس از آنجایی که تغییر در فرهنگ کلان به طور معمول از توانایی سازمان خارج می باشد، می بایست فرهنگ خرد یا فرهنگ سازمانی در جهت تشویق کارکنان به خلاقیت و نوآوری مورد توجه مدیران منابع انسانی قرار گیرد. در ایران و به طور کلی فرهنگ شرقی به علت اهمیت پیروی از آداب و رسوم و عرف جامعه، جرات ورزی نسبت به خلقیت و نوآوری در سطح پایین تری قرار دارد لذا توجه و تمرکز سازمان ها باید بر روی تقویت مولفه های مرتبط با جرات ورزی در زمینه خلاقیت و نوآوری در فرهنگ سازمانی قرار گیرد.
در مجموع، از آنجایی که خلاقیت و نوآوری ارزشمندترین هدیه سرمایه های انسانی به یک سازمان می باشد، یکی از راهکارهای مدیریت منابع انسانی در جهت تشویق و هدایت نوآوری و خلاقیت در سازمان، نظام پیشنهادات است که از الزامات بخش منابع انسانی سازمان ها می باشد. نظام پیشنهادات می تواند بستری مناسب برای رساندن پیشنهادات و نوآوری های کارکنان به مدیران ارشد سازمان باشد و از طرف دیگر، در صورتی که نظام پیشنهادات راه اندازی نشود و یا عملکرد و استراتژی مطلوبی را دنبال نکند، پدید آمدن تعارضات شغلی ناشی از ناعدالتی در محیط کار پیش بینی می شود.
منبع:http://www.ehsanetezad.com/organizational-innovation-factors

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *